مقالات دندانپزشکی

سلامت دهان و ارتقاء سلامت آن

تعریف سلامت

در برخی دیدگاه‌‌ها سلامت به عنوان فقدان بیماری تعریف می‌شود، اما سازمان جهانی بهداشت در تعریف جامعی که تمامیت یک فرد را درنظر می‌گیرد،سلامت این‌گونه تعریف می‌کند:«سلامت وضعیت کاملی ازخوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری یا ناتوانی نیست».

سلامت از دیدگاه اولز و سیمنت 6 بعد دارد

 1. سلامت جسمی
 2. سلامت روانی
 3. سلامت احساسی
 4. سلامت اجتماعی
 5. سلامت معنوی
 6. سلامت جامعه

هیچ‌کدام از این ابعاد از همدیگر جدا نیستند. بلکه بخشی از یک مجموعه واحد هستند،ولی اهمیت هر کدام از این ابعاد در دوره‌های مختلف زندگی تغییر می‌کند.

سلامت دهان

تعریف سلامت دهان

همانند سلامت، سلامت دهان نیز در ابتدا به عنوان فقدان بیماری‌های دهان تعریف شد. در تعریف جامع‌تر، سلامت دهان وضعیتی از دهان است که در آن بیماری محدود و بیماری آینده مهار شده، اکلوژن برای جویدن غذا کفایت می‌کند ودندان‌ها ظاهر قابل قبولی ازنظر اجتماع دارند.تعریف مناسب‌تر و با دیدگاه جامع‌تر از سلامت دهان چنین می‌گوید:«سیستم دندانی راحت و کارا که به افراد اجازه می‌دهد نقش اجتماعی خود را ادامه دهند».در بحث کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان،سلامت دهان نه فقط فقدان بیماری است بلکه جنبه کارآ بودن وخوب بودن ازنظر اجتماعی و روانی را نیز شامل می‌شود. سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین تعریف و باد دیدگاهی کل‌نگر وجامع، سلامت دهان را این‌گونه ارائه می‌کند:«سلامت دهان فرد را قادر می‌سازدتا بدونداشتن بیماری فعال، ناراحتی یا خجالت صحبت کند، بخوردو ارتباطات اجتماعی داشته باشد. سلامت دهان بخشی اساسی از سلامت عمومی و خوب بودن است و دارای تاثیرات مهمی بر رویکیفیت زندگی است.سلامت دهان می‌تواند بر روی شرایط سلامت عمومی تاثیر بگذارد.»

تعریف ارتقاء سلامت

تعریف سازمان جهانی بهداشت از ارتقاء سلامت :«ارتقاء سلامت روند تواناسازی افراد و جوامع است تا بتوانند بر عوامل موثر بر سلامت کنترل داشته باشند و در نتیجه سلامت خود را ارتقاء دهند. ارتقاء سلامت راهبردی واسطه‌ای بین مردم و محیط آن‌ها عرضه می‌کند تا انتخاب شخصی ومسئولیت اجتماعی برای سلامت را با هم ترکیب کرده، با این هدف که آینده سالم‌تری به وجود آید».

 

ارتقا سلامت دهان

ارتقاء سلامت دهان را می‌توان «اقداماتی در سطح سلامت جامعه با هدف حفاظت یا بهبود کامل دهان و ارتقاء وضعیت مطلوب‌تر بودن آن، از طریق اقدامات پیشگیرانه رفتاری، آموزشی و توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی، قانونی، مالی، محیطی و اجتماعی» برشمرد.

فعالیت‌های ارتقاء سلامت

 1. ایجاد سیاست‌های عمومی سالم
 2. ایجاد محیط‌های حمایت کننده
 3. پرورش مهارتهای فردی
 4. تقویت فعالیت‌های اجتماعی ومشارکت جامعه
 5. جهت‌دهی مجدد خدمات سلامت

اجزاء ارتقاء سلامت دهان

 • تاکید بر تعیین کننده‌های سلامت
 • مشارکت و همکاری با سایر بخش‌ها و سازمان‌ها
 • عملکرد راهبردی با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از فعالیت‌های مکمل

پیج اینستاگرام آرکاتجهیزدنت

داشتن لبخند زیبا

سلامت دهان و دندان

دیدگاهتان را بنویسید