موادمصرفی دندان پزشکی

کاربرد گوتا در دندانپزشکی و عصب کشی دندان

هدف از درمان ریشه حفظ دندان در فانکشن با از میان بردن التهاب و عفونت پالپ و بافت پری رادیکولار است.برای همین تاکنون پیشرفت های چشمگیری درضمینه آماده سازی کانال ریشه انجام گرفته است.عوامل بی شماری همچون دبر یدمان ناکافی کانال های پیدا نشده پرکردگی نامناسب کانال ریشه اورفیلینگ و اوراینسترومنتیشن خطاهای فرد عمل کننده مهر و موم اپیکالی و مهر و موم کرونالی باعث شکست درمان ریشه می شوند.مهر و موم کرونال از نفوذ باکتری ها و توکسین آن ها از طریق بزاق به کانال دندان و به دنبال ان ایجاد التهاب در بافت پری رادیکولار جلوگیری می کند.مهر و موم کرونالی می تواند در اثر از دست رفتن ترمیم موقت  شکستگی در ساختار دندان یا مواد ترمیمی ریز نشست ترمیم موقت و عود پوسیدگی از بین می رود.تهیه فضای پست اثر منفی بر روی مواد پرکننده کانال دارد.آماده سازی فضای پست و ایجاد فضای خالی در بخش کرونال کانال شرایطی را برای نفوذ و رشد باکتری ها و اندوتوکسین آن ها فراهم می کند.زیرا در این شرایط ماده ی پرکننده کافی درکانال ریشه برای جلوگیری از نفوذ باکتری وجود ندارد.توان مهر و موم کنندگی گوتا پرکا به شول 3،5و7میلی متر در مقاسیه باگوتایی که دهانه کانال را پر کرده کم تر است.

گوتا پرکا از نوعی جلبک دریایی تهیه می شود و در عصب کشی دندان برای پر کردن کانال ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد. زمانیکه دندان نیاز به عصب کشی داشته باشد بعد از اینکه دندانپزشک با ابزار و وسایل تخصصی این کار، کانال ریشه دندان را کاملاً پاکسازی کرد و اصطلاحاً پالپ یا عصب دندان خارج شد باید کانال ریشه مجدداً پر شود. دندانپزشک برای پر کردن کانال ریشه دندان از گوتا پرکا استفاده می کند. دندانپزشک گوتا پرکا را به ماده ای به نام سیلر کرده و داخل کانال ریشه دندان کاملاً پر می شود.

گوتا پرکا در فرم ها و سایزهای مختلف موجود است. گوتا پرکاهای تک سایز یا single guta در سایزهای F1, F2, F3, F4, F5 موجود است که دندانپزشک بسته به اندازه طول کانال ریشه دندان و گشادی آن از گوتا پرکا مناسب آن کانال ریشه استفاده می کند.

گوتا پرکا در فرم گوتاهای نازک که متناسب با فایل های عصبی هستند که به گوتاهای فرعی یا accessories معروف هستند نیز موجود می باشد که این نوع از گوتا پرکا معمولاً به صورت چندتایی مورد استفاده قرار می گیرند. دندانپزشک بسته به آخرین فایل دستی مورد استفاده برای خارج کردن کامل پالپ یا همان عصب دندان و طول ریشه و فرم انتهای ریشه دندان به تعداد مورد نیاز جهت پر کردن کامل کانال ریشه دندان گوتا پرکا را آغشته به سیلر کرده داخل کانال ریشه گذاشته و زمانیکه از پر شدن کامل و دقیق کانال ریشه دندان اطمینان پیدا کرد اضافات گوتا پرکا را با یک قلم داغ شده قطع می کند و در این مرحله پر کردن ریشه دندان تمام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید