موادمصرفی دندان پزشکی

زینک اکساید اوژنول، ترکیبات و کاربردها

زینک اکساید اوژنول

مقدمه

یکی از پرکاربردترین مواد دندانپزشکی کودکان که به ویژه در انجام درمان های پالپ کاربرد دارد، زینک اکساید اوژنول (zinc oxide eugenol) است. همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی این ماده، جایگزینی آن برای پالپ دندان به ویژه در دندان های شیری کودکان است.

حال سوال پیش می آید که پالپ دندان چیست و چرا باید  جایگزین شود؟

دندان انسان از سه لایه مینا، عاج و پالپ تشکیل شده است. پالپ دندان دارای رگ های خونی و رگ های عصبی است و برخلاف مینای دندان حیات دارد. در هنگام پوسیدگی دندان لایه های خارجی دندان از بین می رود و به پالپ دندان آسیب وارد می شود. در این صورت بهترین راه رفع مشکل، پالپکتومی است.

در عمل پالپکتومی بخش های عفونت دیده پالپ یا کل آن، بنا به تشخیص دندانپزشک، تخلیه می شود تا از کشیدن دندان خوداری و دندان حفظ شود. سپس این قسمت پس از ضد عفونی با مواد مخصوص جایگزین می شود.

به دلیل اینکه پس از حذف قسمت های آسیب دیده و ضدعفونی کانال، امکان رشد میکروارگانیسم های بی هوازی و انتشار آنها در داخل کانال وجود دارد، مواد پر کننده باید قابلیت حذف و پاتوژن های باقیمانده و خنثی کردن مواد سمی تولید شده را دارا باشند تا شاهد عفونت مجدد کانال دندان نباشیم. بنابراین فعالیت ضد میکروبی مواد پر کننده کانال بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید