در حال نمایش یک نتیجه

هموستات مروابن | Alum stop

118,000 تومان
هموستات مروابن | Alum stop کنترل خونریزی و ترشحات لثه حین ترمیم های نزیک لثه کنترل سولکوس لثه حین قالبگیری کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه توقف خونریزی سطحی داخلی دهانی با کاربرد اختصاصی برای دندان های جلویی محلول شفاف برای ترمیم های قدامی کنترل مایع سوکلولار جهت باندینگ بهتر در چسباندن رستوریشن های غیرمستقیم – لمینت – ونیر – انیله – انله