در حال نمایش یک نتیجه

فایل دستی SP1 | C

45,000 تومان87,000 تومان
برای کانال به شدت خمیده یا کلسیفیکاسیون باز کردن مسیر اولیه برای فایلهای روتاری در کانال های تنگ و کلسیفیه به دلیل استحکام بالا بای پس کردن فایل های شکسته داخل کانال طول فایل : 25 میلیمتر ساخت چین