کاربرد آمالگام دندانپزشکی چیست؟

آمالگام دندانپزشکی یکی از مواد ترمیمی قوی و انعطاف‌پذیر است. دلیل کاربرد آن در دندانپزشکی‌ها به ارزان بودن و استفاده آسان آمالگام برمی‌...

ادامه مطلب

ارتباط چهار پرکننده امالگام دندانی یا بیشتر با سطح جیوه بالاتر خون در زنان باردار

مقدار سهم پرکننده آمالگام دندانی با سطح جیوه در خون زنان باردار چقدر است؟ ارتباط دندانی با مقدار سطح جیوه خون در زنان باردار. گلدینگ...

ادامه مطلب